wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo faktu, że ETNA Coffee Equipment B.V. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wiarygodność i aktualność informacji na tej stronie, może ona zawierać nieścisłości. Wszystkie informacje na naszej stronie mogą zatem ulec zmianie w dowolnym momencie. ETNA Coffee Equipment B.V. nie ponosi zatem odpowiedzialności za konsekwencje przyjęcia podanych informacji. ETNA Coffee Equipment B.V. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieścisłości, problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z dystrybucją informacji za pośrednictwem Internetu, jak również z usterek technicznych.

Przed poleganiem na dostarczonych informacjach należy je potwierdzić w inny sposób. ETNA Coffee Equipment B.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z odwiedzenia tej strony internetowej lub polegania na nieprawidłowych informacjach na tej stronie. Z przedstawionych informacji nie można wywodzić żadnych praw.

Wszystkie teksty i materiały wizualne oraz sposób ich wyświetlania na stronie podlegają prawom autorskim lub innej prawnej ochronie własności intelektualnej. Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub modyfikowana w celach komercyjnych; żadna treść nie może być ponownie umieszczana na innej stronie internetowej. Niniejsza witryna może również zawierać obrazy chronione prawami autorskimi osób trzecich.

Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)

678